is het leven een puzzel voor je?

zit je niet lekker in je vel?

wil je in beweging komen?

 

als je je zó voelt...

...dan kan

haptotherapie

helpen

Haptotherapie Utrecht V
anaf de vroege kinderjaren ontbreekt het vele mensen aan affectieve aandacht. Het weinig tot niet worden aangeraakt speelt hierbij een belangrijke rol. Door dit gemis zo min mogelijk te voelen treedt het overlevingsmechanisme in werking en krijgt het voelen een ondergeschikte plaats.

welbevinden
Je gaat veel voor anderen zorgen, maar hebt weinig contact met jezelf. Dit vertaalt zich in allerlei fysieke en/of psychische klachten, waarbij je steeds verder van je eigen welbevinden afdrijft. Je beleving van het leven wordt zwaarder en zwaarder en de blokkades nemen hand over hand toe.

denken
Het denken draait op volle toeren, maar er is weinig contact met het voelen, zodat de disbalans versterkt wordt. Het leven wordt steeds meer een puzzel, waarbij de juiste stukjes van de puzzel niet meer voelbaar zijn. De wens tot verandering is er wel maar de juiste puzzelstukjes zijn niet meer te vinden.

 

Haptotherapie Utrecht

 


Hoe leg je de stukjes op zijn plaats als je je zo voelt...?
Haptotherapie biedt de mogelijkheid om weer contact te maken met je gevoelsleven in wisselwerking met je omgeving.

aandacht
Affectieve aandacht wordt gezien als noodzakelijke voeding, waardoor de mens tot innerlijke ontplooiing kan komen. Door via de diverse vormen van aanraking weer contact te leren maken met je gevoelswereld komt er een beweging op gang, waarbij je dichter bij jezelf komt. Bij het zoeken naar een evenwicht in jezelf kan je beter plek in gaan nemen naar je omgeving toe.

voelen
Je gaat meer de regie van je eigen leven in handen nemen, zoals door op tijd te voelen wanneer je grenzen bereikt zijn, of keuzes in je leven te maken.